Loading...

Ne
Sunuyorum?

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu, danışan ile birebir yapılan yaklaşık 1 saatlik seanslardan oluşur. Bu seanslar danışanın farklı şehirde oturması, pandemi veya rahatlık konuları gözönüne alınarak on-line veya telefonda gerçekleştirilebilir. Seansların sıklığı, danışanın ihtiyacına göre birlikte belirlenir. Bu seanslarda danışan, kendisi için sıkıntı yaratan, çözümsüz kalan, alternatif aradığı konuları paylaşır. Genellikle konunun başladığı yer daha sonra çok daha anlamlı noktalara gidebilir, daha da derinleşebilir ve danışan için başlı başına bir keşif olabilir.

Bu keşif sürecinde danışan kendini daha iyi tanıma, hayatına yeni anlamlar katma, hedeflerini belirleme ve uygulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, iç huzurunu yakalama fırsatlarını bulur. Sürecin temeli empatik ve samimi bir dinleme ile güçlü sorular sorma tekniğine dayanır. Bu sorulara verilecek cevaplar danışanın bilinçaltında kalmış konuları bilince getirme amacını taşır ve hayatla ilgili farkındalığı artırmayı önplanda tutar. Yanlış kabullerin ve önyargıların, endişelerin ve kaygıların anlaşılması ve engellerin aşılması odak noktasını oluşturur.